Στοιχεία Επιχείρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΗΤΟΣ ΟΙΝΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Ι.Κ.Ε.
Δ. ΤΙΤΛΟΣ: ΑΚΡΗΤΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΑΦΜ: 801342706
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 154766542000
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΚΡΗΤΟΣ ΟΙΝΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Ι.Κ.Ε

2020

Ισολογισμός

Πρόσκληση

Ανακοίνωση